SYSTEM Campus tworzą KARTY PLASTIKOWE i moduły:

 • Moduł personalizacji
 • Moduł ładowania kart
 • Moduł kontroli kopiowania
 • Moduł kontroli wydruku
 • Inne moduły (kontrola dostępu / rejestracja czasu pracy)

Do tej pory student/czytelnik/użytkownik był zmuszony do posiadania karty do korzystania z wypożyczalni (karty bibliotecznej) oraz osobnej karty, którą wykorzystywał do wykonywania kopii. Obecnie oba zadania spełnia JEDNA KARTA.

Karty plastikowe wyposażone są w pasek magnetyczny lub układ elektroniczny. Po przeprowadzeniu personalizacji mogą pełnić następujące funkcje:

 • identyfikator / legitymacja czytelnicza
 • zapewnia dostęp do samoobsługowych usług zlokalizowanych na terenie biblioteki
 • zapewnia odpłatny dostęp do:Karta plastikowa
  • kserokopiarek
  • drukarek
  • czytniko-kopiarek mikrofilmów
 • w przypadku pracowników:
  • zezwala na bezgotówkowe wykorzystanie w/w mediów
  • stanowi kontrolę dostępu
  • karta rejestracji czasu pracy

MODUŁ PERSONALIZACJI KART PLASTIKOWYCH

Oprogramowanie do drukowania kart magnetycznych Nadaje karcie indywidualne cechy jej posiadacza (dane personalne, zdjęcie, itp.). Podczas zapisu czytelnika do systemu bibliotecznego wydawany jest jednocześnie dokument pozwalający na korzystanie z biblioteki. W systemie CAMPUS rolę te przejmują karty plastikowe. Oprogramowanie które oferujemy do tego celu jest łatwo integrowane z istniejącym systemem bibliotecznym.

Zalety:

 • Bezproblemowa integracja z różnymi systemami bibliotecznymi (np. VTLS/Virtua oraz Aleph)
 • Informacje są pobierane z bazy danych o czytelnikach programu bibliotecznego (dzięki temu dodatkowe oprogramowanie nie ingeruje w pracę systemu bibliotecznego)
 • Aby wydrukować ważną kartę, dane nie muszą być powtórnie wprowadzane
 • Za proces wytworzenia kart magnetycznych odpowiada pakiet programów - EpiSuite
 • Dane czytelnika (znajdujące się już w systemie personalizacji) mogą zostać uzupełnione o fotografię, którą można wykonać na miejscu korzystając z podłączonej do komputera kamery lub aparatu fotograficznego.
 • Wygląd karty zawsze jest dostosowywany do wymagań oraz oczekiwań biblioteki (np. kodowanie różnych grup czytelników za pomocą koloru karty)
 • Brak ograniczeń co do ilości formatów karty, które mogą być drukowane z jednego stanowiska
 • Karty magnetyczne drukowane są z wykorzystaniem maszyn firmy Eltron i/lub Zebra (najmniej awaryjne, a zarazem najbardziej wydajne urządzenia na rynku)
 • Karta drukowana jest bezzwłocznie i może zostać natychmiast wydana czytelnikowi

Dowiedz się więcej o ...
KARTY PLASTIKOWE - SYSTEM PERSONALIZACJI
... więcej >>

MODUŁ ŁADOWANIA KART

Po wydrukowaniu kartę należy naładować. Do tego celu służą autonomiczne samoobsługowe automaty (potrafią także sprzedawać karty).

Należy pamiętać, że w okresie przejściowym między nowym systemem legitymacji a starym (nie opartym o karty plastikowe) użytkownicy ze starymi legitymacjami powinni zachować dostęp do nowoczesnych usług. Automat samoobsługowy Cartadis CR2 Rozwiązaniem takiej sytuacji jest zakup czystej karty (nie poddanej personalizacji i nie będącej wtedy legitymacją), ale dającej dostęp do wszystkich płatnych usług. Co ważne - pieniądze naładowane w automatach jednej biblioteki nie mogą być zużyte w innej, wykorzystującej urządzenia nawet tego samego producenta (chyba, że są to dwa różne wydziały tej samej biblioteki).

Karty plastikowe Biblioteki

MODUŁ KONTROLI KOPIOWANIA

Po naładowaniu karty pieniądze na niej zgromadzone mogą być wykorzystane do opłacania usług. Jedną z nich jest kopiowanie. Do tego celu służą czytniki kart magnetycznych (w tym kart plastikowych oraz papierowych) podłączone do kopiarek.

Czytniki kart, na podstawie zaprogramowanej w nich ceny, zmniejszają wartość na karcie proporcjonalnie do ilości wykonanych kopii. Sama obsługa jest intuicyjna a menu wyświetla się w języku polskim.

Czytniki te łączone w grupę tworzą system, który akceptuje tylko karty magnetyczne wydane w jego ramach.

Dla pracowników czytniki kart przewidują możliwość pracy w trybie kredytowym. Oznacza to, że karta pracownika służy jedynie do jego identyfikacji (po jej włożeniu czytnik odblokowuje maszynę zezwalając na wykonywanie kopii, ale ich wykonywanie nie powoduje zmniejszania się wartości pieniędzy zapisanych na karcie, lecz każda kopia rejestrowana jest na koncie danej osoby).

Czytniki kart umożliwiają uzyskanie wydruku ze statystyką wykonanych kopii, a także pobranie danych do komputera celem ich obróbki. Możliwe jest podłączenie ich do czytniko-kopiarek mikrofilmów oraz odpłatne wykonywanie kopii mikrofilmów.

MODUŁ KONTROLI WYDRUKÓW

Pieniądze zapisane na karcie mogą być także wykorzystane do opłacania wydruków. W tym celu udostępniana jest drukarka sieciowa, oraz komputer wyposażony w czytnik kart nazywany stacją opłacania wydruków.

Moduł ten dodatkowo składa się z oprogramowania kontrolującego drukarki (zainstalowane na serwerze wydruków). Po wdrożeniu systemu wszystkie komputery uprawnione do drukowania i dostępne dla czytelników, po wybraniu opcji drukuj dowolnego dokumentu, informują czytelnika o koszcie wydruku - użytkownik wtedy ma możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu lub anulowaniu operacji.

Może także zmienić typ wydruku, np. z kolorowego na druk w odcieniach szarości i dzięki temu zapłacić mniej (ceny na odpowiednie typy wydruku w zależności od formatu papieru, czy koloru wydruku, są w pełni definiowalne). Jeśli na poziomie komputera następuje akceptacja danej kwoty wydruk jest wysyłany do kolejki i postawiony w stan oczekiwania na opłacenie. Czytelnik aby uzyskać wydruk musi na ekranie wybrać ten, który należy do niego (wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące pliku: nazwa, stanowisko, data, itp. oraz dodatkowe dane, które podał użytkownik akceptując kwotę operacji).

Wydruki mogą być także chronione hasłem przed niepożądanym wydrukiem przez innych użytkowników. Po wybraniu swojego wydruku z listy, użytkownik jest jeszcze raz informowany o koszcie operacji i po włożeniu karty następuje drukowanie dokumentu połączone ze zmniejszeniem zapisanego na karcie stanu pieniędzy.

Pracownicy jak w przypadku modułu kontroli kopiowania mogą posiadać możliwość rejestrowanego, aczkolwiek bezpłatnego wykonywania wydruków. Do tego celu służą definiowalne w ramach systemu konta pracownicze.

INNE MODUŁY

Karty magnetyczne

Do pozostałych modułów należą:

 • Moduł kontroli dostępu
 • Moduł rejestracji czasu pracy

Integracja z nimi następuje w oparciu o hybrydowe karty plastikowe. Karty z paskiem magnetycznym mogą stanowić jednocześnie karty zbliżeniowe dowolnego typu.

Dzięki temu jedna karta może być wykorzystywana nie tylko w zamkniętej strukturze systemu CAMPUS, ale także współpracować z urządzeniami i systemami innych producentów.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt
Dzierzawa kserokopiarki - tel. (061) 663 1993

do góry | Powrót do >> CARTADIS

 
Created by MC
ATIM Systemy Kopiujące
ATIM Systemy Kopiujące | 60-539 Poznań, ul. Św. Wawrzyńca 1c/2 | tel. (061) 663 1993 | www.atim.pl
© 1995-2007 | Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Intranet | Mapa strony